Groepslessen Fun4Dogs

De komende periode zullen er geen nieuwe groepslessen starten. De huidige groepen zitten vol en er is geen ruimte meer voor nieuwe cursisten.

Wel bieden we privélessen aan voor mensen die een nieuwe huisgenoot verwachten, een pup of een wat oudere hond. We hebben geleerd in de Corona periode waar we alleen privélessen konden geven dat dit veel waardevoller is en dat we veel gerichter bezig kunnen gaan met wat welke hond en eigenaar specifiek nodig hebben. De komende periode zullen we gaan kijken hoe we dit in de toekomst vorm gaan geven. Voor mensen die de privé lessen volgen zullen we 1 keer in de 3-4 weken een les plannen samen met andere pups om ook te leren over hondengedrag onderling. En de honden/ pups “contact kunnen hebben met andere honden/pups.

Voor meer info kunt u altijd contact opnemen via mail/ telefoon

Tags: